ตารางการอบรมสัมมนา 2559

วันที่อบรม หัวข้อสัมมนา ค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน
24 มกราคม 2559 สัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 25 4,900 เต็มแล้ว
28 กุมภาพันธ์ 2559 สัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 26 4,900 เต็มแล้ว
27 มีนาคม 2559 สัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 27 4,900 เต็มแล้ว
24 เมษายน 2559 สัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 28 4,900 เต็มแล้ว
30 เมษายน 2559 สัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 29 4,900 เต็มแล้ว
29 พฤษภาคม 2559 สัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 30 4,900 เต็มแล้ว
11 มิถุนายน 2559 สัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 31 @เชียงใหม่ 4,900 เต็มแล้ว
26 มิถุนายน 2559 สัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 32 4,900 เต็มแล้ว
31 กรกฏาคม 2559 สัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 33 4,900 เต็มแล้ว
28 สิงหาคม 2559 สัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 34 4,900 เต็มแล้ว
2 ตุลาคม 2559 สัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 35 4,900 ลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *