บรรยากาศสัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 17

บรรยากาศงานส้มมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 17 จัดขึ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 50 ท่าน เนื้อหาที่สอนจะเน้นไปที่การลงโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย Audineces ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ของการลงโฆษณาบน Facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด เฟซบุ๊ค

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด เฟสบุค

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด การขาย เปิดร้าน ขายของ

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด facebook เฟซบุ๊ค

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด facebook เฟสบุค ขายของ เปิดร้านค้า

คอร์สอบรม สัมมนา ลงโฆษณา โฆษณา การตลาด facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การขายของ เปิดร้าน แม่ค้า การตลาด facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา ขายของ เปิดร้าน เพิ่มยอดขาย facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด การขาย ยอดขาย ลูกค้า facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด พ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด การตลาดออนไลน์ การขาย facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด การขาย ลูกค้า เฟซบุ๊ค facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด facebook เฟสบุค เฟซบุ๊ค

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด ลูกค้า facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด ออนไลน์ facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การลงโฆษณา การตลาด facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด เพิ่มยอดขาย รายได้ facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด ขายของ เปิดร้าน เฟสบุค facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด ลูกค้า ยอดขาย สร้างรายได้ facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด การตลาดออนไล์ วิธีการลงโฆษณา facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา ลงโฆษณา การตลาด facebook เฟสบุค

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การขาย การตลาด facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา ลูกค้า แม่ค้า ร้านค้า การตลาด facebook

คอร์สอบรม สัมมนา โฆษณา การตลาด อบรมเฟสบุค facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *