บรรยากาศสัมมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 17

บรรยากาศงานส้มมนา เจาะลึก ลงโฆษณา Facebook ครั้งที่ 17 จัดขึ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 50 ท่าน เนื้อหาที่สอนจะเน้นไปที่การลงโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย Audineces ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ของการลงโฆษณาบน Facebook

Read more